het dNA van Delfland

  • 26 mei, 2012

Prijsvraag, 36 deelnemers 2011 De orthogonaal gerangschikte en op het zuiden georiënteerde woonhofjes zijn gebaseerd op historische Delflandse typologieën. De ensembles omsluiten rationeel vormgegeven collectieve binnentuinen. Deze woongebieden worden onderbroken door de waterrijke natuur die de wijk in meandert.

Zo worden historisch aanwezige rationele en romantische elementen tot een geheel gesmeed en worden dorp en landschap sterker op elkaar betrokken. Op deze wijze wordt er een aanzet gegeven om het waterrijke Delfland in contact te brengen met het naoorlogse gedeelte van het dorp, waardoor er een natuurrijkere woonomgeving ontstaat. Dit gaat gepaard met een vergroting van het oppervlaktewater. Zo ontstaat 1. meer buffercapaciteit in regenachtige perioden, waar een gebied als Delfland veel baat bij heeft. 2. Een natuurlijke omgeving waar het heerlijk wandelen en genieten is.

L-vormige Krukboerderij – Een deel van het plan bestaat uit 4 ensembles met een collectieve binnentuin. De ensembles en binnentuinen hebben een rationele orthogonale vormgeving die past bij het rationele landschap van Delfland. De L-vorm van de ensembles correspondeert ook met de authentieke boerenderijen en boerenerven die nog overal in de gemeente voorkomen. In het ensemble zijn 4 appartementen, max. 6 kleine kantoren, een ‘melkkelder’ waarin kan worden geparkeerd, een collectieve kas, en vier kaswoningen opgenomen.

[nggallery id=6]