Patchwork

  • 9 mei, 2012

Onderzoeksprijsvraag, 51 deelnemers
i.s.m. Jacques Vink, www.ruimtelab.nl
met 5 andere ontwerpen geselecteerd voor
de tentoonstelling Drechtstad 2050 http://www.stichtingdestad.com/

Noordelijke Drechtsteden: Een band van woon- en werkgebieden ingeklemd tussen de Betuwelijn en de Merwede, doorsneden door infrastructuur. Een spoorlijn, de rivierdijk, hoogspanningstracés en de snelweg delen het gebied op in een patchwork van fragmenten.
Tussenland: 
Zo is een landschap van ruimtelijke fragmenten ontstaan met elk een eigen specifiek programma en ruimtelijke structuur. Tussen de fragmenten bevindt zich een weinig aantrekkelijk gebied met daarin de ontsluitingswegen aangevuld door restgroen.
Patchwork
is een voorstel waarin het tussenland, het voegwerk wordt ontwikkeld tot ruggegraat van de woon- en werkgebieden.
Case study: Baanhoek – 
In de Baanhoek zijn vijf delen van dergelijke tussengebieden uitgewerkt.
doorsnede A:
Dijkweg aan de Merwede Door kleinschalige parkeerbebouwing op te nemen tussen de bedrijven en huizen kan een groot deel van de auto’s uit het straatbeeld verdwijnen. Zo wordt de Dijkweg ook voor de fietser en voetganger weer aantrekkelijk. Er komt een Ferry Stop onder de spoorbrug; en het goederenvervoer over het water wordt gestimuleerd. Een deel van de bestaande bedrijventerreinen wordt griend: een getijdebos voor biobrandstof en wilgentenen. Onder aan de dijk wordt het restgroen een doorlopend langgerekt park.
doorsnede B:
Waterpark – Van het groen en het water onder de hoogspanningsmasten wordt een doorlopend waterpark gemaakt, verbonden met het landschap ten oosten van de spoordijk waar nutriëntrijk kwelwater wordt gebruikt voor de stadslandbouw.
doorsnede C: Matena-laan – Een locaal energie- en waternetwerk zorgt voor uitwisseling tussen woon- en werkgebieden. Tevens is deze groene voeg een deel van het grootschalig ecologisch netwerk wat zich uitstrekt tot in de Alblasserwaard.
doorsnede D: Spoordijk – De fietsroute over de spoorbrug wordt doorgezet tot over de A15. Niet alleen voor fietsers maar ook als ecoduct maakt het verbinding tussen de twee grote landschappen aan weerszijden van de Noordelijke Drechtsteden.

[nggallery id=14]