4 juni – Amfikam bij Oude Waal is in gebruik

  • 4 juni, 2012

04 juni – De Amfikam, een project van staatsbosbeheer bij natuurgebied de Oude Waal, is gereed. Met de afronding van dit project is er een veilige oversteek van het leefgebied van amfibieën naar hun voortplantingsgebied en vice versa gemaakt. dNA is betrokken geweest bij het tekenen en uitdetailleren van dit project. http://rivierengebied.wordpress.com/2012/04/23/speciaal-amfibieenscherm-op-de-dijk-bij-ooij/