Tales of the great Fen

Het gebied The Great Fen, in het oosten van Groot Brittannie, wordt de komende decennia weer wetland. Akkers, die continue moeten worden drooggepompt, veranderen weer in drassige rietlanden. De dorpen en steden rondom the Great Fen willen betrokken zijn bij deze natuurlijke ontwikkelingen. Vandaar de prijsvraag voor een bezoekerscentrum in dit gebied. In dit ontwerp krijgen alle verhalen rond de Great Fen een plaats. De geschiedenis van de spoorlijn wordt inzichtelijk gemaakt door de positie van het centrum op de oude spoorlijn; de agrarische geschiedenis door de entreehal, ’the Great Barn’, waarin tal van activiteiten naast elkaar kunnen plaatsvinden; het ambacht van het rietdekken wordt in de spotlights gezet en het hele landschap is 360 te bewonderen. Vanaf de parkeerplaats, op de verhoogde grond van de vroegere Decoy Farm, loop je een spannende route door de wetlands tot je aankomt bij de oude spoorlijn. Over de oude spoorlijn kom je binnen in de Great Barn, waar op dat moment heerlijke locale producten worden verkocht. Je volgt een interessante educatieve route door het gebouw, waarna je geniet van het prachtige uitzicht vanuit het restaurant. Misschien heb je ook zin om te sporten? Dan is er in de andere vleugel van het gebouw het activity centre, waar excursies over land en water worden georganiseerd.

in samenwerking met bureau Zondag en atelier Scope