Kids in the Block

prijsvraag Jantje Beton – eervolle vermelding

Het kost moeite om de Weimarstraat als levendige winkelstraat te behouden. Zo staat de winkel op nummer 76 al jaren te koop, mede vanwege het grote winkelen tuinoppervlak. Met het vooruitzicht dat 1/3 van de winkelruimte in Nederland de komende jaren zal verdwijnen zijn de vooruitzichten niet gunstig. Een winkel met een relatief vrije plattegrond en zóveel buitenruimte is een kans voor spelen in de stad!

de SPEELWINKEL is een nieuwe, op kinderen toegesneden wereld die door zijn schaal en kleurentaal maximaal contrasteert met het neoklassieke Regentessekwartier in Den Haag. Een wereld die de nieuwsgierigheid wekt en waar het avontuur lonkt! de SPEELWINKEL is een veilig openbaar gebied met toezicht en openingstijden.

De SPEELWINKEL is losjes ingedeeld in speelthema’s. Zo bewegen en spelen kinderen op een zeer diverse manier, wat de ontwikkeling bevordert en het speelplezier vergroot. Spelen in de openbare ruimte van de SPEELWINKEL is avontuurlijk voor kinderen, vanwege de uiteenlopende speelmogelijkheden, de vele hoeken en de heuvel in de tuin. Voor ouders/begeleiders en toezichthouder is het veilig en overzichtelijk, vanwege één entree. en de strategische toezichtpunten.

De SPEELWINKEL is een publiek private samenwerking met retailers die jonge gezinnen als doelgroep hebben en ondernemen met een maatschappelijke ambitie.