SolarCabin – Een Dak onder de Zon – winnaar prijsvraag COA en Rijksbouwmeester!

  • 30 juni, 2016

3d doorsnede[nggallery id=26]

Bureau Zondag en dNArchitectuur wonnen in 2016 de prijsvraag 'a home away from home' uitgeschreven door het COA en de rijksbouwmeester. Fantastisch om met dit idee verder te kunnen gaan. We gaan samen met Barthbedrijven werken aan de realisatie van een prototype dat in oktober op de Dutch Design Week in Eindhoven komt te staan. We houden u op onze site www.solarcabin.eu op de hoogte!

De SolarCabin is een dak onder de zon, een plek om je thuis te kunnen voelen. SolarCabin combineert een zonnepanelenveld met een modulaire woning en ontwikkelt daarmee een rendabele vorm van tijdelijke huisvesting die goed in de samenleving kan worden ontvangen. Investeren in vluchtelingenwoningen is investeren in duurzame energie. Burgers, coöperaties en bedrijven kunnen hierdoor actief bij de opvang van asielzoekers en de huisvestingsproblematiek van statushouders betrokken zijn. De woningen zijn geschikt voor andere gebruikersgroepen zoals studenten, starters op de woningmarkt of als recreatiewoning. ‘SolarCabin’ is een combinatieproduct: zonnedak, interieur-/installatiemeubel en HSB-onderdelen kunnen onafhankelijk van elkaar een nieuwe toepassing krijgen. De SolarCabin is een flexibel product: als totaal bouwpakket kan het zonder transportbegeleiding naar de locatie worden gebracht en daar in korte tijd worden opgezet. SolarCabin biedt diverse opties en types aan, waardoor er uiteenlopende bewonerssamenstellingen kunnen worden gehuisvest. Het rendementsverlies bij afwijken van het zuiden is gering: SolarCabins zijn in veel verschillende stedenbouwkundige configuraties te plaatsen waardoor de sociale interactie tussen bewoners wordt bevorderd. Investeren in SolarCabin is een investering in de milieudoelstelling van de Nederlandse overheid voor 2020 en een voorbeeld van Dutch Design met een meerwaarde voor andere landen.