dNA werkt aan krachtige concepten, vanaf het vroegste stadium in een project. Het stellen van de juiste vragen aan de opdrachtgever en het doorlopen van essentiele denkprocessen aan het begin leidt tot een krachtig programma van eisen.

Zo gaat bij dNA de opdrachtgever eerst zelf aan de slag met zijn/haar woonwens; verhalend of door middel van collages. Samen vinden we uw specifieke antwoord op de vraag wat wonen, werken of 'thuis' voor u is.

het dNA materiaal: – sterk doordachte compositie van het programma van eisen. – aandacht voor de positie van architectuur in het landschap of in de stad. – kundige materialisatie die ondersteunend is aan de compositie van het programma en de positie in de context.

Heeft u een vraag of bent u op zoek naar een architect? Stel gerust uw vragen!