Category Archives: Stedenbouw

Europan 13 – Gilly City Campus

In samenwerking met bureauzondag en studio D8 heeft dNArchitectuur deel genomen aan Europan 13. Hoewel we helaas niet hebben gewonnen, zijn we trots op ons plan 'Gilly City Campus', waarbij het stadshart van Gilly, een voorstad van Charleroi in Belgie, een nieuwe impuls krijgt door middel van onderwijs. Het gaat hierbij om praktisch onderwijs dat […]

De Buurtwinkel als Banenmotor

prijsvraag 2015,1ste prijs, 94 deelnemers i.s.m. Ernstarchitect en Sander Gelinck Leegstaande winkels vormen een probleem, maar wat is de oplossing? Hoe kan je de naoorlogse winkelstrips succesvol herbestemmen? Wij hebben op die vraag een antwoord gegeven in de prijsvraag: Werk aan de winkel, leegstaande naoorlogse winkelstrips van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed. Samen met Ernstarchitect en Sander Gelinck hebben we deze […]

Rew(e)ired

ca. 150 inzendingen i.s.m. Christian Huising en Jacques Vink www.ruimtelab.nl Eervolle vermelding 2011 The Weir Rewired De Marsden Street Weir markeert de plek waar Parramatta (regio Sydney, Australie) is ontstaan. The riverfront precinct, direct aan de weir, ligt daarmee in het hart van de stad. De weir in zijn huidige vorm is op dit moment […]

het dNA van Delfland

Prijsvraag, 36 deelnemers 2011 De orthogonaal gerangschikte en op het zuiden georiënteerde woonhofjes zijn gebaseerd op historische Delflandse typologieën. De ensembles omsluiten rationeel vormgegeven collectieve binnentuinen. Deze woongebieden worden onderbroken door de waterrijke natuur die de wijk in meandert. Zo worden historisch aanwezige rationele en romantische elementen tot een geheel gesmeed en worden dorp en […]

Patchwork

Onderzoeksprijsvraag, 51 deelnemers i.s.m. Jacques Vink, www.ruimtelab.nl met 5 andere ontwerpen geselecteerd voor de tentoonstelling Drechtstad 2050 http://www.stichtingdestad.com/ Noordelijke Drechtsteden: Een band van woon- en werkgebieden ingeklemd tussen de Betuwelijn en de Merwede, doorsneden door infrastructuur. Een spoorlijn, de rivierdijk, hoogspanningstracés en de snelweg delen het gebied op in een patchwork van fragmenten. Tussenland: Zo is een landschap van ruimtelijke fragmenten ontstaan met […]

Via Vista

Prijsvraag i.s.m. Bram Zondag, www.bureauzondag.nl 2012 62 deelnemers Het nieuwe plein maakt krachtig gebruik van de gegeven structuren en de rijke historie op deze plaats. Er worden 3 landschappelijke sferen ontworpen die kenmerkend zijn voor de landschappelijke diversiteit van de Bossche regio. Landschappen De Archipel is een moerassige verzameling avontuurlijke eilanden. De Belvedère is een statig stedelijk panoramapark. De Proeftuin is […]